کاملترین فایل تحقيق موقعيت نفت و گاز کشور در بازارهاي نفت و گاز جهان

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد
نام محصول دانلودی: تحقيق موقعيت نفت و گاز کشور در بازارهاي نفت و گاز جهان

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

ميزان ذخاير بالفعل نفت خام کشور با توجه به ذخاير کشف شده جديد، حدود 37 ميليارد بشکه است. اين رقم بر اساس گزارش هاي ارائه شده از مناطق خشکي و اطلاعات نگارنده از مناطق دريايي است. ارقام رسمي ارائه شده با توجه به حجم ميعانات گازي و حجم نفت خام بالقوه از حدود 92 ميليارد بشکه تا 130 ميليارد بشکه بوده اس

ادامه مطلب