دانلود شیپ فایل رده های خاک استان آذربایجان غربی -کامل و جامع

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
محقق گرامی،شما با جستجوی شیپ فایل رده های خاک استان آذربایجان غربی وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(شیپ فایل رده های خاک استان آذربایجان غربی)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

رده های غالب خاک استان آذربایجان غربی عبارتند از: اینسپتی سل (Inceptisols)، انتی سل (Entisols) و آریدی سل (Aridisols). انتی سل ها، خاک هایی تازه شکل گرفته، اینسپتی سل ها، خاک هایی کمی توسعه یافته و جوان و آریدی سل ها، خاکهایی خیلی خشک که خاص مناطق با آب و هوای خشک و بیابانی می باشند.

ادامه مطلب